Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Pokyny k přihlášení na šk.rok 2024/2025

Pokyny k přihlášení na šk.rok 2024/2025Vážení rodiče,

v termínu 3.6. – 14. 6. 2024 budeme přijímat
přihlášky do školní družiny na školní rok 2024/2025.

Žáky přípravného a 1. ročníku do ŠD přihlašují zákonní zástupci na schůzce pro rodiče, která se koná dne 19.6.2024 v 15.30 hod. (budova 1.stupně školy).

Formulář „Zápisní lístek“ bude k dispozici na webových stránkách nebo si jej můžete vyzvednout ve škole – prostřednictvím třídních učitelů či vychovatelek nebo přímo u zástupkyně ředitelky školy M. Hunalové.

 Kapacita ŠD je omezená a přednostně jsou dle Školského zákona přijímáni žáci 1.+ 2. ročníku, ostatní pouze do doplnění kapacity. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy prostřednictvím zástupkyně pro 1. stupeň podle předem stanovených kritérií.

 Kritéria pro přijetí žáka do ŠD:

 1. ročník, který žák navštěvuje
 2. ročník 5 bodů
 3. ročník 4 body
 4. ročník 3 body
 5. ročník 2 body
 6. ročník 1 bod

 

 1. přednostně jsou přijímáni žáci přípravné třídy,
  1. a 2. ročníku
 2. žáci dojíždějící
 3. ostatní do naplnění kapacity ŠD

 Záznamy o vyzvedávání dítěte na „Zápisním lístku“ zatím nevyplňovat, doplní rodiče v září.