Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Koncert Highvibes - BEZ MASKY
29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
Hravé divadlo - Když jde kůzle otevřít - 1. st.
13
Právo pro každého - městské kolo - družstva 9.tříd
14
projektový den v ISŠT - 8.ročníky - výběr
15 16 17
18 19 20
Sportovní den pro MŠ na 1.st.
21
Sportovní den pro MŠ na 1.st.
22
Sportovní den 1. stupně
23 24
25
Zájezd do Anglie - zájemci
26
Zájezd do Anglie - zájemci
27
Zájezd do Anglie - zájemci
28
Škola nanečisto - poslední setkání na 1.st
Zájezd do Anglie - zájemci
29
Zájezd do Anglie - zájemci
30
Zájezd do Anglie - zájemci
31

Fulltextové vyhledávání

ZMĚNA V KOMUNIKACI A ZADÁVÁNÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DOMÁCÍCH ÚKOLŮ NA 2.STUPNI :
Od května přecházíme na Office 365. Veškeré materiály a komunikace bude probíhat přes MS Teams
.
Informace, postup a přístupová hesla byly zaslány všem rodičům e-mailem.

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 škola umožní od 11.5.
přítomnost žáků ve škole na přípravě na zkoušky ve stanoveném čase a za dodržení daných pravidel - viz Dokumenty
HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA
KONCI ŠKOLNÍHO ROKU  - viz Dokumenty

PŘESTUP ŽÁKŮ DO 6.TŘÍD
vyplněnou žádost o přestup stačí vyfotit nebo naskenovat a poslat e-mailem na adresu: m.patkova@zs-jiraskova.cz. Rozhodnutí o přijetí pošleme na vaši e-mailovou adresu. Prosím, abyste ji uvedli do žádosti.

Žáci 5.ročníku naší školy, kteří postupují do 6. ročníku, nemusí podávat žádnou formu písemné ani elektronické přihlášky. Tato přihláška je nutná pouze v případě přestupu z jiné školy.


Drobečková navigace

Úvod > Plavání > Plavecký výcvik na naší škole

Plavecký výcvik na naší školeUmět plavat patří k základním gramotnostem. Znalost vodního prostředí od dětských let výrazně snižuje plaveckou negramotnost, čímž snižuje počty utonulých, především dětí a mládeže Proto žáci naší základní školy se s výukou plavání setkávají ve všech ročnících I, stupně i v přípravné třídě v rozsahu 20 hodin v každém ročníku, v přípravné třídě 10 – 20hodin, dle zájmu rodičů.
Výuka plavání je součástí výuky tělesné výchovy v každém ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku je plavecký kurz hrazen školou a to prostřednictvím ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). Výuku v ostatních ročnících hradí zákonní zástupci (rodiče) žáků.

Základním předpokladem pro pěstování vodních sportů je osvojení plaveckých dovedností. Výuka našich žáků probíhá v Plavecké škole AQUA SPORT Vysoké Mýto, která je řádným členem Asociace plaveckých škol s plně kvalifikovanými pedagogy a učiteli plavání s akreditovaným kurzem MŠMT.

Cíle této plavecké školy jsou následující:

  • naučit děti zásadám bezpečnosti při pobytu a pohybu na bazénu,
  • přispívat k ochraně zdraví a hygieny dítěte, 
  • naučit co nejvíce dětí dobře plavat,
  • zvyšovat fyzickou zdatnost dětí,
  • přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti člověka,
  • přiměřeným způsobem zformovat vztah dětí k vodnímu prostředí,
  • vyhledávat talenty a umožnit jim zařazení do plaveckého oddílu.

Po celou dobu výuky plavání je přítomen současně i třídní učitel či jiný pedagog naší základní školy, který během plavání vykonává dohled a je kdykoliv dětem k dispozici. Především se věnuje dětem o přestávce, kdy si odcházejí na toaletu apod. Ovšem děti se cítí jako ryby ve vodě a často je pro pedagogy obtížné plavce z bazénu dostat.

Více o plavecké škole zde: https://www.plavanisraut.cz/o-nas/