Projekty


Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Přidáno 2018-09-24 12:30Celý článek zde

Spolupráce a vzdělávání

Dvouletý projekt s názvem "Spolupráce a vzdělávání" je financovaný EU a MŠMT. V rámci tohoto projektu bude probíhat řada vzdělávacích aktivit pro učitele, ve škole budou pracovat 2 školní asistenti s polovičním úvazkem, pro děti budeme organizovat kluby logiky, čtenářské kluby, doučování. Rozpočet projektu pro naši školu na toto období: 1 664 291,- Kč.

Přidáno 2017-10-06 13:00Celý článek zde

KIPR

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Přidáno 2017-09-26 20:43Celý článek zde

Projekt "Cesta příběhů"

Od 1. listopadu 2016 je naše škola zapojena do projektu „Cesta příběhů“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Obsahem projektu je mimoškolní čtenářský klub pro žáky a žákyně druhého stupně s doprovodnými programy na podporu čtenářství. V rámci projektu škola získá nové knížky do školní knihovny a další pomůcky. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z.s., partnerem projektu je Celé Česko čte dětem o.p.s.

Přidáno 2017-02-06 12:18Celý článek zde

Záložky do knihy

Naše škola se přihlásila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, jenž je určen základním školám a osmiletým gymnáziím, a který při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day) vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica.  Jedná se již o 7. ročník a jeho letošním tématem je Čtu, čteš, čteme.

Přidáno 2016-12-09 10:42Celý článek zde
DALŠÍ