Přípravná třída


ŠR 2017-2018

Ve školním roce 2017/2018 přípravná třída otevřena nebyla pro malý počet dětí splňujících podmínky pro přijetí.

Přidáno 2017-10-06 12:44Celý článek zde

Přípravná třída

Jak probíhá den v přípravné třídě?

Přidáno 2013-10-31 13:05Celý článek zde

Základní informace

Literární a jazykové činnosti: ☼ učí se pozorně naslouchat (předčítání učitele, poslech CD…) pohádky, příběhy o zvířátkách, o dětech, vyprávění, či sledovat příběh na videu, DVD…, hovořit o slyšené, viděném ☼ navštěvují divadelní představení ☼ seznamují se s knihami, jejich autory, ilustrátory, navštíví několikrát městskou knihovnu ☼ učí se básně, říkadla, rozpočitadla zpaměti, procvičují výslovnost...

Přidáno 2013-10-27 16:34Celý článek zde

Hodnocení žáků

Hodnocení v přípravné třídě probíhá v několika úrovních a jejích cílem je sledovat a hodnotit individuální pokroky a výsledky jednotlivých žáků. Má také funkci motivační. Na začátku školního roku provede učitel počáteční hodnocení , zaznamená svá pozorování, postřehy o jednotlivých dětech do záznamového archu o počátečních znalostech, dovednostech a návycích dětí....

Přidáno 2013-10-27 16:25Celý článek zde
DALŠÍ