II. stupeň Jiráskova 317, Vysoké Mýto
Budovy II. stupně se nachází v centru města v dosahu autobusové i vlakové dopravy. Areál tvoří dvě budovy, školní hřiště, zahrada a jídelna. Jsou zde umístěny kmenové učebny 6. a 9. ročníků, odborné pracovny pro výuku informačních technologií, fyziky, chemie, pracovních činností(dílen), výtvarné výchovy a hudební výchovy, jazyková pracovna a školní cvičná kuchyňka. Školní družina zde má prostory pro ranní scházení a odpolední činnosti.

I. stupeň Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto
I. stupeň je sice umístěn na okraji města (u Penny Marketu), ale v uzavřeném areálu. Školní areál tvoří dvě budovy, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a školní zahrada. Součástí obou budov jsou kmenové učebny, školní družiny s ranním i odpoledním provozem a odborné pracovny pro výuku informačních technologií, výtvarné výchovy a hudební výchovy.

Fotogalerie

VÍCE +

Aktuality

VÍCE +

Seznamy šestých tříd a třídních učitelů viz. dále

Zájemci o školní stravování si musí na nový školní rok přihlásit obědy. 
Prosíme, aby tak všichni učinili nejméně dva dny před plánovaným zahájením docházky na obědy.
Buď osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle: 465 424 273 nebo 731 412 046.


Vysvědčení je rozdáno, tak všem přejeme krásné léto plné nových zážitků z prázdnin a dovolených!

Připravujeme


Začátek školního roku okořeníme extrémní jízdou na koloběžkách a připomeneme si zásady bezpečného chování v silničním provozu při programu Back To School. Do celostátního finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů postoupil z krajského kola žák 8.B Matyáš Novák. Od 8. do 10. září nás bude reprezentovat v Brně.Jako každý rok se 20.září zúčastníme závodů Cyklistický partyzán pořádaných Cykloklubem Bendl.