II. stupeň Jiráskova 317, Vysoké Mýto
Budovy II. stupně se nachází v centru města v dosahu autobusové i vlakové dopravy. Areál tvoří dvě budovy, školní hřiště, zahrada a jídelna. Jsou zde umístěny kmenové učebny 6. a 9. ročníků, odborné pracovny pro výuku informačních technologií, fyziky, chemie, pracovních činností(dílen), výtvarné výchovy a hudební výchovy, jazyková pracovna a školní cvičná kuchyňka. Školní družina zde má prostory pro ranní scházení a odpolední činnosti.

I. stupeň Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto
I. stupeň je sice umístěn na okraji města (u Penny Marketu), ale v uzavřeném areálu. Školní areál tvoří dvě budovy, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a školní zahrada. Součástí obou budov jsou kmenové učebny, školní družiny s ranním i odpoledním provozem a odborné pracovny pro výuku informačních technologií, výtvarné výchovy a hudební výchovy.

Fotogalerie

VÍCE +

Aktuality

VÍCE +

Příchod jara - opékání buřtů na školní zahradě 1. stupně

Tradičního turnaje ve vybíjené v Chocni se zúčastnili vybraní chlapci i dívky  4. a 5. ročníků.


Beseda o práci archeologa

Připravujeme


7. a 8. ročníky mají naplánované exkurze do Prahy - shlédnou památná místa, osmáci zažijí atmosféru Národního divadla při Prodané nevěstě.2 běhy cyklistického kurzu proběhnou v měsíci červnu: 11.-15.6. 8.AB 18.-22.6. 8.CD V pátek 25. 5. prověří svoje fyzické síly 8.B a 8.D výstupem na Sněžku.