II. stupeň Jiráskova 317, Vysoké Mýto
Budovy II. stupně se nachází v centru města v dosahu autobusové i vlakové dopravy. Areál tvoří dvě budovy, školní hřiště, zahrada a jídelna. Jsou zde umístěny kmenové učebny 6. a 9. ročníků, odborné pracovny pro výuku informačních technologií, fyziky, chemie, pracovních činností(dílen), výtvarné výchovy a hudební výchovy, jazyková pracovna a školní cvičná kuchyňka. Školní družina zde má prostory pro ranní scházení a odpolední činnosti.

I. stupeň Pod Kaštany 720, Vysoké Mýto
I. stupeň je sice umístěn na okraji města (u Penny Marketu), ale v uzavřeném areálu. Školní areál tvoří dvě budovy, jídelna, tělocvična, venkovní sportoviště a školní zahrada. Součástí obou budov jsou kmenové učebny, školní družiny s ranním i odpoledním provozem a odborné pracovny pro výuku informačních technologií, výtvarné výchovy a hudební výchovy.

Fotogalerie

VÍCE +

Aktuality

VÍCE +

Ve čtvrtek 13. 10. proběhla na 1. stupni první hodina „Školy nanečisto“ nazvaná Krteček a pohádka.

Sobotní výlet školní družiny do Toulovcových maštalí


Podzimní výstava v prostorách budovy 1. stupně.

Připravujeme


VÁNOČNÍ DÍLNY V ŠD. Již tradiční dílny, kdy si děti budou vyrábět vánoční ozdoby společně s rodiči, proběhnou ve dnech 23. a 24.11. v prostorách školní jídelny na prvním stupni.V týdnu od 17. do 21.10. probíhá tradiční sběr papíru. Opět soutěžíme o nejlepší sběrače v jednotlivcích i třídách.Zapojili jsme se do česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy".Děti si vyrobí záložku do knížky a odešlou společně se vzkazem pro svého kamaráda z druhé země. Jde o podporu čtení a navazování přátelských kontaktů. Posílat budeme dětem ze ZŠ Fábryho v Košicích.